Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 8 - Ocak 2019

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Burcu KAN, Ritüele Dönüşten Kültürlerarasılığa: Peter Brook’un Sahne Uygulamalarındaki İzdüşümleri Ve “Mahabharata”, [Tam Metin]

Mehmet YÜKSEL, Giray KOÇASLAN, R. SCHUMANN, OP.68, “ERSTER VERLUST” ÜZERİNDE  GÖRSEL BETİMLEME - TONAL YAPI İLİŞKİSİNİN ŞENKERYAN YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ, [Tam Metin]

Mehmet YÜKSEL, ŞENKER ANALİZİ: J.S. BACH, BWV 929, SOL MİNÖR PRELÜD , [Tam Metin]

Erkan Mehmet KARAGÜLLE, Klasik Gitar Repertuvarında 12 Ton Tekniğinin İlk Örnekleri Ve Ton Sıralarının Uygulanışı, [Tam Metin]

Mehmet KILBAŞ, Levent DENİZ, Mehmet Ali AÇIKSÖZ, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna Yönelik Algıları İle Üniversite Eğilimlerinin İncelenmesi,  [Tam Metin]