Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Dergi Hakkında

 

Sahibi


Hacettepe Üniversitesi
Ankara Devlet Konservatuvarı Adına

Prof. Metin Munzur

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Editör


Doğan Çakar
H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı

 

ISSN 2149-7079

Yayın Türü: e-dergi / Süreli

Yayın Yayın Şekli: Yıllık (Ocak-Temmuz)

Dili: Türkçe

Yayın İdare Adresi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

06500/ Beşevler /Ankara

sahnevemuzik@hacettepe.edu.tr www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr