Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 7 - Temmuz 2018

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Doç. Ali BAŞEĞMEZLER , Richard Strauss “Don Kişot - Şövalyece Karakterli Bir Tema Üzerine Gerçeküstü Çeşitlemeler ve Solo Viyola Partisi’nin Bir İcracı Bakışıyla İncelenmesi , [Tam Metin]

Hande TAŞÇEŞME , Türk Müziğinde Virtüözite: Klasik Kemençe Çalgısında Tanbûrî Cemil Bey ve Derya Türkan Örneği, [Tam Metin]

Sevil FİLİZ, Erkut ÇAĞLAK , Türk Devlet Geleneğinde Askerî Müzik ve Askerî Müzik Eğitimi. , [Tam Metin]

Doğan ÇAKAR , Türkiye'de Bando Şefliği ve Bando Eğitimi İle İlgili Yapılan Son Düzenlemeler, [Tam Metin]