Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 6 - Ocak 2018

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Timur Vural, Türkülerdeki Göç Algısı, Perception Of Immigration In Turkus (Turkish Folk Songs), [Tam Metin]

Jülide Yalçın Dittgen, Suzuki Yönteminde Ailenin Yeri Ve Önemi, The Role And Importance Of The Family In Suzuki Method , [Tam Metin]

Oğuz Usman, Witold Lutoslawskı’nin ‘Sacher Varyasyonu’ Adlı Eserinin Kompozisyon Tekniği Açısından Analizi, Analysis Of Witold Lutoslawski’s ‘Sacher Variation’ From The Point Of Compositional Technique, [Tam Metin]

Hasan İrfan Buzcu, Türel Ezici, Memet Baydur Dramaturgisi: Yaşam-Oyun İlişkisinden “Oyun İçinde Oyun” Stratejisine, Memet Baydur’s Dramaturgy: From Life-Play Relationship To Strategy Of “The Play Within The Play”, [Tam Metin]

Mehmet Yüksel, Ferhat Çaylı, J. S. Bach, Bwv 254 Koral Armonizasyonunun Lori Burns Yöntemine Göre Şenkeryan Analizi (Ach Gott, Erhör’ Mein Seufzen), Schenkerian Analysis Of J. S. Bach’s Bwv 254 Chorale Harmonisation According To Lori Burns’ Approach (Ach Gott, Erhör’ Mein Seufzen)[Tam Metin]