Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 3 - Temmuz 2016

Kapak ve İçindekiler

Sunuş

Onur Özmen, Ahmet Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu Üzerine Bir İrdeleme, Sayfa Numaraları: 1-14, [Tam Metin]

F. Eylem Önder Başarır, J. S. Bach’ın Kayıp Keman Konçertoları: Orijinalite, Transkripsiyon, Yeniden Yapılandırılış Süreci, Sayfa Numaraları: 15-32, [Tam Metin]

Doğan Çakar, H.Levent Kuterdem, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Lisans Program Yeterliliklerinin İrdelenmesi, Sayfa Numaraları: 33-73, [Tam Metin]

İsmet Karadeniz, Türev Berki, Bir Saygun Prelüdüne Analitik Bakış, Sayfa Numaraları: 74-85, [Tam Metin]

Ceylan Kabakçı, Sahne Performansı Kaygısında Farkındalık ve Mücadele, Sayfa Numaraları: 86-96, [Tam Metin]

İlker Deniz Başuğur, İşitilen Makamı Tanımada Önem Taşıyan Faktörler, Sayfa Numaraları: 97-113, [Tam Metin]

Pınar Arık Ateş, Fiziksel Tiyatro Kavramı ve Onun Gizli Kaynağı: Gündelik-­- Dışı Beden Tekniği, Sayfa Numaraları: 114-132, [Tam Metin]

Türel Ezici, Moliere’in Amphitryon Oyununu Günümüzde “Kadın Olmak” Perspektifinden Repertuvara Almak, Sayfa Numaraları: 133-146, [Tam Metin]