Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 2 - Ocak 2016

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Giray Koçaslan, Türev Berki, Bir Form İkilemi: Brahms, Opus 83 IV, A Dilemma On Formal Structure: Brahms, opus 83 IV, Sayfa Numaraları: 1-28, [Tam Metin]

Doğan Çakar, Türkiye’de Bando Şefliği Eğitimi Süreçleri ve Günümüze Yansımaları, The Process Of Band Conductor Education In Turkey And Its Present Reflections, 29-79, [Tam Metin]

Jülide Gündüz, Paris Müzik Dernekleri 1871-1939, Parisian Music Societies 1871-1939, 80-92, [Tam Metin]

Ayça Narlı, Jose Limon, Tekniği ve Ders İşleyişi İçin Notlar, Jose Limon, His Tecnique And Notes For The Training Process, 93-101, [Tam Metin]

Ekin Çoraklı, Müzik Eseri ve Performansı Üzerine, On Musical Work And Performance, 102-114, [Tam Metin]

Lilian Maria Tonella Tüzün, Eşit Düzenlenmiş Klavye ve Hristiyan Sembolizmi, Das Wohltemperierte Klavier And Christian Symbolism, 115-129, [Tam Metin]

Evren Bilgenoğlu, Orkestrada Çalma Sanatı: Konservatuvar Viyola Bölümü Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma, Art of Playing In An Orchestra: A Research On Conservatory Undergraduate Level Viola Major Students, 130-147, [Tam Metin]

Orhan Baba, Askeri Bandoyu Tanımak, Knowing The Military Band, 148-156, [Tam Metin]

Ayça Köklü, Türk Tiyatrosu Araştırmaları Alanında CRT SBLAISE-İdeogram Tiyatrosu, ve ‘Yerle Gök Arasında Köroğlu’ Turkish Theatre Researches: CRT SBLAISE-Ideogram Theatre And‘Koroglu-Between Heaven And Earth’, 157-170, [Tam Metin]

Günay Günaydın, Neyzen Mehmed Kami Efendi’nin İra’e-i Nagamat’ı Üzerine On İra’e-i Nagmat By Neyzen Mehmed Kami Efendi, 171-206, [Tam Metin]