Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 13 - Temmuz 2021

Kapak

Ön Sayfalar 

Doç. Dr. Begüm Gökmen, Richard Strauss’un Mi Bemol Majör İki Numaralı (TrV 283) Korno Konçertosu’nun Müzikal Analizi, [Tam Metin]

Dr. Öğr. Üyesi Sercan Özinan, Roland Barthes’ın ‘Studium’ ve ‘Punctum’ Kavramlarının Oyuncunun Karakter İnşasındaki Karşılığı, [Tam Metin]

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kandemir Şahin, Çağdaş Oyunculuk Yöntemlerinde “Stilizasyon ve Deformasyon”, [Tam Metin]

Dr. Serkan Özçifci, Hûzî Terkîbindeki Başkalaşım, [Tam Metin]

Doç. Onur Özmen, Muammer Sun’un Yurt Renkleri 3 Adlı Piyano Yapıtının Biçimsel Çözümlemesi, [Tam Metin]

İrem Yamansoy, Dr. Öğr. Üyesi Tunca Arıcan, Sofar Sounds Türkiye: Alternetif Tını’dan, Ana Akım’a, [Tam Metin]

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Baltacıoğlu, Erdal Ozan Metin, Devlet Tiyatroları Geleneğinin İçinde Farklı Bir Biçim Denemesi: Anna Karenina, [Tam Metin]