Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 12 - Ocak 2021

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş


Berkay Erdoğan, Bir Ölümün Anatomisi: Çehov'un İvanov Oyununda İvanov'un İntiharını Anlamaya Çalışmak, [Tam Metin]

Bekir Kurdaş, İzlenimcilik, İzlenimci Müzik ve Orkestrasyon Özellikleri, [Tam Metin]

Tolga Yüksel, Doç. Dr. Onur Güçlü, Türkiye’de Klarinet Alanı ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, [Tam Metin]

Salih Necdet Coşkun, Heinz Holliger'in Besteci ve Obuacı Olarak 20. Yüzyıl Obua Repertuvarına Etkileri Üzerine Bir Çalışma, [Tam Metin]