Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Etik Politikalar

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi

Etik İlkeler

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur:

Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.

Teşekkür: Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları ya da finansal kaynakları “Teşekkür” kısımında beyan etmekle yükümlüdür.

Özgünlük (intihal ile ilgili hassasiyet): Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Makalenin yayınlanma aşamasında yazar ilgili metni bir intihal önleme yazılımı ile kontrol ederek benzerlik raporunu dergiye göndermekle yükümlüdür. Dergimiz benzerlik oranlarında Hacettepe Üniversitesi’nin ilkelerini uygulamaktadır.


Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır. Söz konusu belgeler aynı zamanda makale dergiye değerlendirilme için sunulduğunda yayın kuruluna da ibraz edilmelidir.

Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Yazarların, daha önce yayınlanmamış çalışmalarını Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne sunmaları beklenir. Çalışmanın Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’ne sunumuyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlaması ve bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması derginin yayın prensipleri açısından uygun değildir.

Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’nde yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.

Yayın Politikası


Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak https://sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr/ web adresinde açık erişimli olarak yer almaktadır.

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma E-Dergisi’nde makale değerlendirme ve yayın aşamasında yazardan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Yazara da telif ücreti ödenmez.