Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma E-Dergisi
Sayı 1 - Temmuz 2015

 

Rektörümüzden

Yayın Kurulu Başkanı'ndan...

Editör'den...

San. Öğr. El. Doğan Çakar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (Cebeci'den Beşevler'e), Hacettepe University Ankara State Conservatoire (From Cebeci to Besevler), Sayfa Numaraları: 9-34, [Tam Metin]

Prof. Dr. Türev Berki, Doç. Eylem Önder Başarır, Kuruluşunun 79. Yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Lisansüstü Tez Bibliyografyası, Sayfa Numaraları: 35-59, [Tam Metin]

Dr. Soner Uluocak, Türkiye’de Cumhuriyet’in İlk Elli Yılında Klasik Gitar Eğitimi: Paleologos ve Öğrencileri, Classical Guitar Training in the First Fifty Years Of Republican Period in Turkey: Paleologos And His Pupils, Sayfa Numaraları: 60-80, [Tam Metin]

San. Öğr. El. Kamer Güngör, Nota Yazısının Tarihsel Gelişimi, Historical Development of Notation, Sayfa Numaraları: 81-89, [Tam Metin]