Yayın Politikası

Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan hakemli bir yayındır.

  • Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
  • Yayın dili Türkçedir.
  • Editör ve editör yardımcıları, şeklen ve içerik bakımından uygun görmedikleri makaleleri doğrudan reddedebilir. 
  • Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma Dergisi’nde yayımlanmak üzere önerilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazar bilgisi hiçbir şekilde hakemler ile paylaşılmaz. Hakemler çalışmayı inceledikten sonra düzeltme isteyebilir/reddedebilir. Hakem, hakemlik raporunu ilgili şekilde düzenler, düzeltmesi istenen kısımların üzerinde işaretlenmiş olduğu çalışma nüshasını ve hakemlik raporunu dergiye iletir. Dergi yönetimi düzeltme talebini yazara iletir. Yazar, hakemlerin istedikleri düzeltmeleri isteten süre içerisinde yapıp, düzenlenmiş çalışmayı dergiye göndermekle sorumludur. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate almalıdır. Katılmadıkları hususlar var ise gerekçeleriyle itiraz edebilirler.
  • Değerlendirmeler sonucunda gerekli görüldüğü taktirde belirtilen süre içinde yazar tarafından yapılacak düzeltmelerin ardından, makaleler ilgili sayıda yayımlanır. İki hakem raporunda çelişki görüldüğü takdirde Yayın Kurulu ilgili metni üçüncü bir hakeme yönlendirir.
  • Hakemlerin verdiği kararlardan ötürü editör ve yayın kurulu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  • Yayın İlkelerine ve Makale Yazım Kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.
  • Yayın kurulu, hakemlerden olumlu rapor gelse bile bir makalenin yayımlanmamasına karar verebilir.
  • Gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
  • Makaleleri yayımlanan yazarlar makalelerinin telif haklarını dergiye devretmiş olurlar ve yayımlanan makaleler için herhangi bir telif ücreti talep edemezler.