Yazım Kuralları

Sahne ve Müzik Yayım İlkeleri

Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından yılda iki kez yayımlanır.

 • Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma Dergisi, hakemli bir yayındır. Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma Dergisi’nde yayımlanmak üzere önerilen yazılar, Editör tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve
  Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yazılar *.doc formatında eposta yoluyla gönderilmelidir. Gönderide yazarın adı, soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmeli dir.
  Yazılar Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto olmalıdır.
  Makalenin yazarı; epostada adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adresini, telefon numarasını ve elektronik posta adresini ayrıca tam olarak belirtmelidir.
  Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Makalenin başında en çok 250 sözcükten oluşan kısa bir Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Özet yerine Öz ifadesi kullanılmalıdır. Öz İtalik olarak ve 9 punto ile yazılmalıdır.
 • Türkçe ve İngilizce özlerin sonunda en az üç anahtar sözcük/keywords bulunmalıdır.
 • Yazılarda tablo, şekil ve resim gibi görsel ögeler gerekirse kullanılabilir. Kullanılan tablo, şekil ve resimler metin içindeki yerleri belirtilerek ayrıca dosyalanarak epostada yer almalıdır. Her bir görsel 120 piksel/cm veya 304 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG formatında olmalıdır.
 • Metin içinde kullanılan görseller, Görsel 1., Görsel 2., … biçiminde numaralandırılmalı ve görselin altına o görsele ait bilgiler yazılmalı, hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir. 
 • Doğrudan alıntılar, 3 satırdan az ise tırnak işareti içinde ve normal metin düzeninde, 3 satırdan uzun ise, satırın sağından ve solundan ikişer santimetre içerde, sola dayalı olarak, 9 punto ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
 • Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. 
 • Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılmayan, ancak yararlanılan diğer kaynaklar “ek kaynakça” ya da “yardımcı kaynakça” gibi farklı bir başlık altında belirtilmelidir.
 • Kaynakça makalenin sonunda yer almalı ve kaynakçada yer alan kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.
  Örnekler:
  Tek Yazarlı Kitap
  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
  Çeviri Kitap
  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı (A.Soyadı, Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi.
  Editörlü Kitapta Bölüm
  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yayın Adı. A.Editör (Haz./Ed.). Kitap Adı (s. Sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
  İletişim Yayınları.
  İki Yazarlı Kitap
  Soyadı, A., Soyadı, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
  Çok Yazarlı Kitap
  Soyadı, A., Soyadı. B., Soyadı, C. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
  Dergiden Makale 
  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.
  Gazete Makalesi
  Soyadı, A. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa numaraları.
  Yayımlanmamış Tez
  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi/Raporu). Üniversite Adı, Yer.
  Elektronik Kaynak-Makale
  Soyadı, A. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi
  Elektronik Kaynak-Anonim Ağ Sayfası
  Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi
 • Yayın ilkelerine uymayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.