Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma e-Dergisi 2019 Temmuz-Sayı-9

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Barış Lütfi Büyükyıldırım, Mozart, Beethoven ve Schubert´in Piyano Eserlerinin İcra Uygulamalarına Bir Bakış, [Tam Metin]

Zerin Rasul, Özbekistan’ın Bağımsızlık Yıllarında (1991-2018) Piyano Sanatının Gelişimi: Yeni Kuşak Piyanistler Ve Bestecilerin Piyano Eserlerine Genel Bir Bakış, [Tam Metin]

Vefa Terzioğlu, Ortodoks Dini Kültürüne Ait Yazılı Müzik Örneklerindeki Anlatım Formlarının Analizi, [Tam Metin]

Serkan Özçifci, Burcu Tunakan, Śrutileri Anlamak, [Tam Metin]

Burak Onur Erdem, Koro Provasında Verimlilik Araçları, [Tam Metin]