Sahne ve Müzik Eğitim Araştırma e-Dergisi 2020 Ocak-Sayı-10

Kapak ve İçindekiler

Dergi Künyesi, Yayın Danışma ve Hakem Kurulu

Sunuş

Selçuk Göldere, Mine Söyler, Elif Tütem Aslan, Deniz Soyluer , Megan Bascom Dans, Empati Ve Kinestezi Çağdaş Diyaloglar Atölyesi Üzerine Bir Deneme, [Tam Metin]

Mustafa Elmas, Orkestra Şefliği Ve Brahms Senfonilerinin Yorumunda Stil, [Tam Metin]